Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

Ιουλιανός - Ο εστεμμένος φιλόσοφος


                                        http://www.mediafire.com/?c32b3km315x1b8a#!

Έτόλμησε, νά άντιταχθεΐ στόν άφελληνισμό καΐ τόν βίαιο προσηλυτισμό τών υπηκόων της αύτοκρατορίας του από τό εβραιοχριστιανικό κατεστημένο, προσπαθώντας νά συντρίψει κάθε συνομωσία του είς βάρος του Έλληνισμου.
Έτόλμησε, αντί «τών έξ ανατολών επιταγών της Παλαιάς Διαθήκης», νά προτιμήσει τά Έλληνικά ιδανικά, τήν Έλληνική παιδεία και τήν Έθνική Έλληνική θρησκεία.
Έτόλμησε, νά άναστηλώσει και νά επανατοποθετήσει όλα τά πιό πάνω ιδανικά, στήν θέση που τούς έπρεπε, ώστε η αυτοκρατορία νά ζήσει «είς τό διηνεκές ΕΛΛΗΝΙΚΗ».
Έτόλμησε, γι αυτό τόν δολοφόνησαν χτυπώντας τον πισώπλατα ένώ πολεμούσε τούς Πέρσες, διότι δέν μπορούσαν νά άντιμετωπίσουν τόν ΜΕΓΑ Ίουλιανό, ή μορφή του οποίου έμεινε στήν μνήμη τών Έλλήνων και ελληνιζόντων αιώνιο φωτεινό παράδειγμα.
Έτόλμησε, γι αυτό τόν χαρακτήρισαν άποστάτη και παραβάτη, πλήν όμως ή αδέκαστη ιστορία τόν κατέγραψε στις δέλτους της δίδοντάς του τήν ένδοξη προσωνυμία
«ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ O ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ».
Μέ το βιβλίο αυτό αποκαθίσταται ή ιστορική αλήθεια - όσον αφορά τόν Ίουλιανό - ή όποία ακόμα και σήμερα πλαστογραφείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου